Manifestacija “Fudbal za sve”

Manifestacija Fudbal za sve

Tog sunčanog dana u olimpijskom komplesku Zetra u olimpijskom duhu, zajedno, držeći se za ruke, svi učesnici su napravili olimpijske krugove u olimpijskim bojama, poslavši veoma jaku i plemenitu poruku zajedništva manifestacije Fudbalom za sve, osmijehom za sve, radosti za sve, Respektom za sve, koji je i sami naziv škole – Škola fudbala Respekt. Jedinstvena, najhumanija i besplatna škola već pune tri godine pruža podršku integraciji i inkluziji, djeci s poteškoćama u razvoju, bez roditeljskog staranja i Romima, kao i tipičnoj djeci i djevojčicama. Svi na jednom mjestu, jedni uz druge je najjača poruka i pouka sa ove nezaboravne manifestacije na Zetri. Idemo dalje, dragi prijatelju Emir Hujdur. (Muhamed Bikić)