Poziv na izložbu radova i fotografija “EqualityForAll”

Škola fudbala Respekt Vas poziva da nam se pridružite na izložbi radova i fotografija “EqualityForAll” 20. decembra 2018. godine u Centru za mlade Novo Sarajevo, u 17.30.

Jednakost za sve, bez diskriminacije i isključenosti, svako dijete treba jednake šanse i mogućnosti, poruke su crteža naše djece, koji su dio izložbe.