Škola Fudbala Respekt je Šampion Inkluzije

Skola Fudbala Respekt - Sampion inkluzije

Škola Fudbala Respekt je Šampion Inkluzije jer omogućava da svako dijete ostvari svoj puni potencijal. Za Svako Dijete, jednake šanse.