Ponosni smo na saradnju sa kompanijom Reeinvent Sarajevo

Saradnja sa kompanijom Reeinvent Sarajevo

Slične ideje i vrijednosti se pronalaze. I nađu put do srca.
Ponosni smo na saradnju sa kompanijom kakva je Reeinvent i svemu onome što dolazi.
Znate, sličan se sličnom raduje, jer, samo zajedno, činimo promjene, jer samo zajedno, mjenjamo svijet!

Nevjerovatna želja, volja, ljubav prema onome što rade! Sretni smo da su dio Respekt porodice.

Reeinvent je sponzor ženske selekvije U13 u kojoj igraju djeca od 5 – 13 godina