Sastanak sa predsjednicom Vijeća mladih Kantona Sarajevo

Vijece mladih kantona Sarajevo 1

Danas je predsjednica Vijeće mladih Kantona Sarajevo, Mehanović Naida održala sastanak sa direktorom Fudbalskog kluba Respekt, Emirom Hujdurom na temu zajedničkog djelovanja u pogledu zagovaračkih procesa ali i organizacije određenih zajedničkih aktivnosti.

Fudbalski klub “Respekt” je organizacija koja bez naknada za svoje članove radi na društvenoj inkluziji i afirmaciji djece sa poteškoćama u razvoju kroz sport, te njihovom psihofizičkom razvoju.

Vijeće mladih Kantona Sarajevo kao krovna omladinska organizacija koja okuplja sve mlade ljude od 15 do 30 godina bez diskriminacija u pogledu statusa, obrazovanja ili bilo kojim drugim okolnostima, posebnu pozornost obraća na inkluziju djece i mladih sa poteškoćama u razvoju u svakodnevne aktivnosti ali i proces donošenja odluka.